Pre predávajúcich - určené predajné miesto obsadí od 05:00 do 07:00 hodiny podľa pokynov usporiadateľa - tovar predáva vo vlastnom mene s dodržaním platnej legislatívy - za kvalitu predaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu, vrátane záruky - nepropaguje žiadnu politickú stranu, hnutie, osoby - nesie plnú zodpovednosť za vniknutú škodu spôsobenú vlastnou vinou - vyhradené predajné miesto opustí najskôr o 15:00, resp. na základe dohody s usporiadateľom - dodržanie pokynov usporiadateľa - dodržanie hygienických podmienok - Plochy na prenájom sú spoplatnené (pozri registračný formulár) - cena obsahuje náklady usporiadateľa, občerstvenie a obed (guláš) pre predávajúceho (dve osoby) - Potrebná pred registrácia! (formulár tu)         - Pre tých, ktorí sa registrujú až na mieste, k základnej cene sa pripočíta + 50% a bez zabezpečenia občerstvenia a obeda.
Pre vystavovateľov veterán vozidiel a motocyklov - sú vítaní všetky kategórie do roku výroby 1991 - pred registrovaných účastníkov pozývame na občerstvenie a obed (guláš) - cca o 15:00 sa plánuje spanilá jazda na okolí - účasť je bezplatný Pre návštevníkov        vstup je bezplatný