Poštová adresa: KPHV oz Novozámocká 1 SK-945 01 Komárno Tlf: +421 918 345 678 mail: mayerg@kphv.sk   kphvkn   KPHV-KLUB PRIATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL Komárno IČO: 36099287 DIČ: 2021756209
  Členská základňa             
Predseda klubu: Mayer Gejza Podpredseda klubu: Katona Ľudivít tlf: +421 918 345 678 tlf: +421 949 757 580
mail:  mayerg@kphv.sk
 
Tajomník: Tamaškovičová Irena
tlf:  +421 917 581 241