Predseda klubu

Mayer Géza

+421 918 345 678

Podpredseda klubu

Bombiczová Katarína

+421 915 976 822

Tajomník

Tamaškovičová Irena

+421 917 581 241