Členstvo

Predseda klubu

Gejza Mayer

+421 918 345 678

Podpredseda klubu

Ľudivít Katona

+421 949 757 580

Tajomník

Irena Tamaškovičová

+421 917 581 241